target group

medical practice

The processing of personal data concerning health is in principle prohibited. Payments to health care providers, patient organizations, insurers or others may result in the...

target group

trade union

Het verwerken van persoonsgegevens waar het lidmaatschap van een vakbond uit blijkt, is in beginsel verboden. Uit contributie en overige …

target group

religious group

Het verwerken van persoonsgegevens waar religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen uit af te leiden zijn, is in beginsel verboden. Uit donaties, …

target group

LHBT group

Het verwerken van persoonsgegevens iets seksuele gedrag of seksuele gerichtheid uit blijkt, is in beginsel verboden. Uit betalingen aan belangenbehartigers, …

target group

institute (other)

Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is in beginsel verboden. Uit betalingen aan organisaties kan het lidmaatschap van een politieke partij, …