nieuws

PSD2 aangenomen als hamerstuk

Het wetsvoorstel van de PSD2 is op 11 september 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. Het voorstel is op 4 december 2018 door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan.

Het gaat om het wetsdossier 34.813 Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten (PSD2): Het voorstel implementeert de Europese richtlijn nr. 2015/2366 van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt (PSD II) in de Nederlandse wetgeving. Daartoe worden de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming gewijzigd.

PSD II vervangt PSD I en heeft drie doelstellingen. Ten eerste het versterken van een interne Europese markt voor kaartbetalingen, internetbetalingen en mobiele betalingen. Ten tweede het stimuleren en faciliteren van innovaties, onder meer door het reguleren van verschillende betaaldiensten die zijn ontstaan na de publicatie van PSD I, zoals betaalinitiatiediensten en rekeninginformatiediensten. Tot slot beoogt PSD II gesignaleerde problemen van PSD I, zoals het gebruik van achterhaalde of vage begrippen, te verhelpen.