Dank voor uw aanmelding

Welke betalingen houdt u liever geheim?

Door de Europese bankenwet PSD2 ontstaan risico’s voor uw privacy. U kunt meer onthullen dan u wilt. Ook zonder uw toestemming kunnen uw bankgegevens gedeeld worden.

lees meer

Wilt u een PSD2-rekeninginformatiedienst gebruiken? Onder de PSD2 kunt u dan niet bepalen welke betalingsgegevens u deelt. U geeft toestemming, of u geeft het niet. Ook als u géén toestemming geeft kunnen ánderen een deel van uw betalingsgegevens delen.

Als u toestemming geeft deelt u een volledig financieel profiel, dat jaren teruggaat. Daarin kunnen betalingsgegevens zitten die u liever geheim houdt. Betalingen onthullen uw lidmaatschap van een politieke partij, gezondheid of seksuele voorkeur.

Het PSD2-me-niet register filtert betalingsgegevens en beschermt zo uw privacy. Organisaties kunnen hun achterban beschermen. PSD2-rekeninginformatiedienstverleners kunnen veilige diensten aanbieden aan consumenten.

Wat betekent dit voor u, als
individu of professional ? bij een (selecteer)