nieuws

Evaluatie PSD2 pas vanaf Q4 2021

De PSD2 en diens opvolgers moeten betere privacywaarborgen bevatten. Een ‘window of opportunity’ biedt de evaluatie die is opgenomen in artikel 108 PSD2. Met de komst van een nieuwe Europese Commissie onder voorzitterschap van Ursula von der Leyen gaat de evaluatie er anders uitzien.

De inkt van PSD2 was nog niet droog of de lobby voor PSD3 begon. Een drijvende kracht komt uit het Verenigd Koninkrijk waar al geruime tijd ‘Open banking’ loopt. Uit deze hoek komt de verzuchting dat de PSD2 niet ver genoeg gaat. Degene die deze verzuchting slaakt zal blij worden van de nieuwe plannen van de Europese Commissie, die het digitaliserings-gaspedaal flink wil indrukken.

PSD2 wordt ‘Data Space Open Finance’

In december 2019 trad een nieuwe Europese Commissie aan, onder leiding van Ursula von der Leyen. Zij volgt daarmee de commissie-Juncker op. De nieuwe Commssie kwam met verschillende visiestukken, zoals over de digitale toekomst van Europa en een werkprogramma voor de Commissie. In haar ‘state of the Union 2020’ in september 2020 gaf Von der Leyen aan vol in te zetten op digitalisering. Hiervoor wil ze een aantal data spaces oprichten. Financiële Services zijn hier één van.

De visie voor de financiële sector werd op 24 september 2020 uitgewerkt in de Digitital Finance Package. Dit pakket van voornemens gaat in op Digital Finance, Retail Payments Strategies, wetgeving voor crypto-assets en digitale weerbaarheid. In al deze plannen wil de Commissie door gegevens gestuurde innovatie bevorderen, met betere toegang tot gegevens en het delen van gegevens binnen de financiële sector.

Evaluatie in 2021, oh nee, vanáf 2022

En de evaluatie van de PSD2 dan? De Commissie wil een ‘open financieringskader’ ontwikkelen en deze rond 2024 gereed hebben. Ze geeft aan medio 2022 met voorstellen voor wetgeving te komen. (Of lees hier de betreffende paragraaf) De evaluatie zal niet op zich staan. In de Q&A bij de presentatie van de Digital Financial Package spreekt de Commissie over Q4 2021 als start van de evaluatie.

Wat nu?

Verschillende initiatieven van de Europese Commissie trappen het gaspedaal van de digitalisering flink in. Wel blijft de PSD2 vooralsnog het juridisch kader voor financiële diensten. De evaluatie van de PSD2 wordt onderdeel van een groter pakket ontwikkelingen. De ‘window of opportunity’ wordt verplaatst en zal een langere adem vragen. Helaas is dat in het nadeel van Privacy First. Daarom blijft het zaak om privacy in de PSD2 te verankeren. Het wordt tijd voor een position paper.