individu (doelgroeptekst)

Wat het betekent dit voor u, als individu?

De PSD2 maakt het mogelijk om meer te doen met betalingsgegevens. Voor de PSD2 waren consumenten afhankelijk van wat een bank aan diensten aanbood. Nieuwe mogelijkheden, helaas met risico’s voor je privacy.

Wanneer je een dienst afneemt bij een ‘rekeninginformatiedienstverlener’ ontvangt deze, na je toestemming, ál je betalingsgegevens. De PSD2 biedt geen mogelijkheid om betalingsgegevens te filteren. Zelfs als een aanbieder niet alle gegevens nodig heeft. Je bent dan afhankelijk van hoe die aanbieder met jouw gegevens omgaat. Het gaat om net zo veel gegevens als je bij je eigen bank kunt inzien, soms tot tien jaar terug. Sommige betalingsgegevens deel je liever niet. Dat moet jouw keuze kunnen zijn.

Het PSD2-me-niet-register moet je regie geven over je betalingsgegevens. In dit stadium werken we aan een register met daarin rekeningnummers die altijd gefilterd moeten worden. Dit zijn de rekeningnummers die volgens de privacywet aan te merken zijn als ‘bijzonder persoonsgegevens.’ Ons doel is dat je uiteindelijk volledig de regie krijgt over je gegevens.