doelgroep

LHBT organisatie

Het verwerken van persoonsgegevens iets seksuele gedrag of seksuele gerichtheid uit blijkt, is in beginsel verboden. Uit betalingen aan belangenbehartigers, op bepaalde locaties of aan bepaalde winkels of personen, kunnen de voorkeuren van een persoon afgeleid worden. Zodra een consument gebruikt maakt van een PSD2-dienstverlener, kan dit onthuld worden. De PSD2 biedt geen mogelijkheid dit te voorkomen. Weet u wat een PSD2-aanbieder of profileringsbedrijf met deze informatie kan doen? 

Misschien vindt u dit geen probleem. De consument geeft toch zelf toestemming? Mogelijk is uw organisatie in staat om de persoonsgegevens van leden, klanten of geïnteresseerden te beschermen. Door uw rekening(en) op te nemen in het register beschermt u uw achterban en biedt ze betere bescherming van hun privacy.