doelgroep

organisatie (overig)

Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is in beginsel verboden. Uit betalingen aan organisaties kan het lidmaatschap van een politieke partij, vakbond, iemands gezondheid, seksuele gedrag of gerichtheid of levensovertuiging afgeleid worden. Zodra een consument gebruikt maakt van een PSD2-dienstverlener, kan dit onthuld worden. De PSD2 biedt geen mogelijkheid dit te voorkomen. Weet u wat een PSD2-aanbieder of profileringsbedrijf met deze informatie kan doen? 

Mogelijk is uw organisatie in de gelegenheid om bij te dragen aan de bescherming van privacy van personen. Misschien door uw rekening(en) op te nemen in het register. Of door tijd en expertise te doneren aan dit project. U kunt bijdragen aan het beschermen van gevoelige gegevens van personen.