doelgroep

politieke partij

Het verwerken van persoonsgegevens waar politieke opvattingen uit af te leiden zijn, is in beginsel verboden. Uit donaties, contributie of bijdragen voor activiteiten die aan uw organisatie worden gedaan, kan de politieke opvatting van een persoon afgeleid worden. Zodra een consument gebruikt maakt van een PSD2-dienstverlener, onthuld hij zijn lidmaatschap. De PSD2 biedt geen mogelijkheid dit te voorkomen. Weet u wat een PSD2-aanbieder of profileringsbedrijf met deze informatie kan doen?

Misschien vindt u dit geen probleem. De consument geeft toch zelf toestemming? U hebt als organisatie een bijzondere verantwoordelijkheid om de persoonsgegevens van uw donateurs, leden of geïnteresseerden te beschermen. Door uw ledenrekening(en) op te nemen in het register beschermt u uw achterban en biedt ze betere bescherming van hun privacy.