nieuws

PSD2 in Radar

Op 7 januari vertelden we bij het televisieprogramma Radar over PSD2. We maken ons grote zorgen over deze wet. De wet is teveel gericht op het verbeteren van mededinging en innovatie. Het privacybelang van de rekeninghouders is uit het oog verloren. Privacybescherming ligt in handen van consumenten en het fatsoen van de aanbieders: bij de uitvoer in plaats van privacy-by-design zoals de mogelijkheid tot filteren bij de bron. En dat terwijl je met één druk op de knop 10 jaar aan betaalgegevens kan delen; ofwel, een volledig financieel profiel.

Als grootste risico’s zien we:

  • Consumenten kunnen de hoeveelheid bankgegevens niet beperken
  • Bankgegevens bevatten ook gegevens van anderen
  • Bankgegevens bevatten “bijzondere persoonsgegevens” die alleen onder strikte voorwaarden verwerkt mogen worden

De wet ligt er nu. De vraag is hoe PSD2 dienstverleners de wet implementeren en hoe ze omgaan met de privacy van hun klanten. Daar willen we niet afhankelijk van zijn. Daarom zoeken we naar oplossingen waarmee dienstverleners beschermende maatregelen kunnen treffen. Zie ook ons persbericht waarin we pleiten voor een PSD2-keurmerk voor transparantie en een PSD2-me-niet-register.

 Zie hier voor de uitzending van Radar.