Samenvatting van de PSD2

De PSD2 is de nieuwe bankenwet en regelt het betalingsverkeer in de Europese Unie. Privacy First richt zich op privacyrisico’s die ontstaan door rekeninginformatiediensten en de verwerking van persoonsgegevens. Dit is een klein stukje van de mogelijkheden van de wet. Voor een goed begrip van de PSD2 heeft de Europese Commissie de doelen van van de PSD2 op een rijtje gezet. De onderwerpen waar wij ons zorgen over maken zijn dik gedrukt.

De ‘Richtlijn (EU) 2015/2366 betreffende betalingsdiensten in de gehele EU‘, ofwel de Revised Payment Services Directive (PSD2), is het vervolg op de PSD1 en regelt het betalingsverkeer in de Europese Unie. De PSD1 leverde onder andere de IBAN-rekeningnummers op. De PSD2 regelt meer dan alleen de rekeninginformatiediensten waar het PSD2-me-niet register zich op richt.

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

 • In deze richtlijn wordt de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van een betere interne markt voor elektronische betalingen binnen de EU.
 • In deze richtlijn worden uitgebreide regels voor betalingsdiensten vastgelegd, met als doel ervoor te zorgen dat internationale betalingen (binnen de EU) even gemakkelijk, efficiënt en veilig kunnen verlopen als betalingen binnen één land.
 • Ze heeft als doel betaalmarkten te openen voor nieuwe deelnemers, wat tot meer concurrentie, een grotere keuze en betere prijzen voor consumenten moet leiden.
 • Ze zorgt ook voor het noodzakelijke juridische platform voor de gemeenschappelijke betalingsruimte voor de euro (Single Euro Payments Area (SEPA)).

KERNPUNTEN

 • Deze richtlijn is bedoeld om de bestaande EU-regels voor elektronische betalingen te verbeteren. Er wordt rekening gehouden met nieuwe en innovatieve betaaldiensten, zoals internet- en mobiele betalingen.
 • In deze richtlijn worden regels vastgelegd met betrekking tot:
  • strenge beveiligingsvoorschriften voor elektronische betalingen en de bescherming van de financiële gegevens van consumenten, waarbij de veilige authenticatie wordt gegarandeerd en het risico op fraude wordt ingeperkt;
  • de transparantie van voorwaarden en informatievereisten voor betalingsdiensten;
  • de rechten en plichten van gebruikers en aanbieders van betalingsdiensten.
 • Deze richtlijn wordt aangevuld door Verordening (EU) 2015/751 waarmee afwikkelingsvergoedingen die tussen banken onderling worden aangerekend voor transacties met betaalkaarten worden beperkt. Dit zou er naar verwachting voor moeten zorgen dat de kosten voor de handelaars dalen wanneer ze debetkaarten en kredietkaarten van consumenten accepteren.

Naar een beter geïntegreerde betaalmarkt in de EU

In deze richtlijn wordt een duidelijke en uitgebreide set regels vastgelegd die van toepassing zal zijn op bestaande en nieuwe aanbieders van innovatieve betalingsdiensten. Deze regels zijn bedoeld om te zorgen dat deze spelers onder gelijke voorwaarden kunnen concurreren, wat moet leiden tot een grotere efficiëntie, keuze en transparantie van betaaldiensten, en waardoor consumenten tegelijkertijd meer vertrouwen krijgen in een geharmoniseerde betaalmarkt.

De EU-markt openen voor nieuwe diensten en aanbieders

Deze richtlijn is ook bedoeld om de betaalmarkt van de EU te openen voor bedrijven die betalingsdiensten aanbieden die gericht zijn op consumenten of bedrijven op basis van toegang tot informatie over de betaalrekening, in het bijzonder:

 • rekeninginformatiediensten waarmee de gebruiker van de betalingsdiensten op elk willekeurig moment een overzicht van zijn financiële situatie kan krijgen, zodat hij zijn persoonlijke financiën beter kan beheren;
 • betalingsinitiatiediensten waarmee consumenten hun online aankopen kunnen betalen via eenvoudige overmakingen, terwijl handelaars de zekerheid krijgen dat de betaling is geïnitieerd, zodat de goederen onverwijld kunnen worden vrijgegeven of de diensten onverwijld kunnen worden verleend.

Consumentenrechten

 • De consumentenrechten zijn uitgebreid met onder andere
  • minder aansprakelijkheid voor niet toegestane betalingen van 150 EUR tot 50 EUR;
  • onvoorwaardelijk recht op terugbetaling voor automatische afschrijvingen in euro;
  • verbod op toeslagen voor het gebruik van kredietkaarten en debetkaarten voor consumenten.
 • De Europese commissie zal begin 2018 een „gebruikersvriendelijke” elektronische folder uitbrengen met een lijst van de rechten van de consument volgens de richtlijn en de aanverwante EU-wetgeving.

Vergunning van betalingsinstellingen

In deze richtlijn worden de voorwaarden voor het verlenen van een vergunning’s aan betalingsinstellingen niet wezenlijk veranderd, maar betalingsinstellingen die rekeninginformatiediensten aanbieden, moeten over een professionele verzekering tegen beroepsrisico’s beschikken om een vergunning te kunnen krijgen. De richtlijn bevat ook regels betreffende het toezicht op vergunninghoudende betalingsinstellingen, en maatregelen ingeval zij de regels niet naleven.

Rol van de Europese Bankautoriteit (EBA)

De rol van de EBA is uitgebreid met het volgende:

 • opstellen van een publiek toegankelijk centraal register van betalingsinstellingen met een vergunning. Dit register moet actueel worden gehouden door de nationale overheden;
 • helpen bij het beslechten van geschillen tussen nationale overheden
 • ontwikkelen van technische reguleringsnormen voor een veilige cliëntauthenticatie en veilige communicatiekanalen die alle aanbieders van betalingsdiensten moeten naleven;
 • uitwerken van samenwerking en uitwisseling van informatie tussen toezichthoudende autoriteiten.