nieuws

Sophie in ’t Veld: ‘PSD2 fully privacy proof’

Sophie in ’t Veld was op 05 juli 2018 op haar website duidelijk: “Today the European Data Protection Board (EDPB) confirmed that the revised European law on payment services, PSD2, is fully ‘privacy proof’. The EDPB’s letter is an answer to questions on privacy aspects of PSD2, posed by Sophie in ’t Veld. Many people were concerned that the revised law would be a threat to their privacy. While negotiating the law, In ’t Veld has always paid very close attention to privacy protection.”

Zie ook het Nederlandse bericht hieronder:

PSD2 volledig privacy-proof

Vandaag bevestigde het Europees Comité voor gegevensbescherming, waarbij alle nationale autoriteiten gegevensbescherming zijn aangesloten, dat de nieuwe Europese wet op betaaldiensten, PSD2, geheel ‘privacy proof’ is.

Eerder stuurde Sophie in ’t Veld een brief naar het Comité (eerder WP29 genoemd) met vragen over de privacyaspecten van PSD2. Veel mensen zijn bezorgd dat de wet een bedreiging vormt voor hun privacy. Bij het opstellen ervan heeft In ’t Veld de privacybescherming altijd scherp in het oog gehouden.

Vandaag bevestigt het Europees Comité voor gegevensbescherming dat de wet geen bedreiging vormt voor je privacy. Jouw gegevens mogen op geen enkele manier tegen jouw wil worden ingezien, verwerkt of doorgegeven aan derden. Alleen jij kunt toestemming geven. Als je besluit om gebruik te maken van bijvoorbeeld een betaalapp, of een electronisch huishoudboekje, mogen alleen díe gegevens worden gebruikt die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de transacties.

De brief is hier te downloaden.