doelgroep

vakbond

Het verwerken van persoonsgegevens waar het lidmaatschap van een vakbond uit blijkt, is in beginsel verboden. Uit contributie en overige lidmaatschapsverplichtingen die aan uw organisatie worden gedaan, kan het lidmaatschap van een persoon afgeleid worden. Zodra een consument gebruikt maakt van een PSD2-dienstverlener, kan dit lidmaatschap onthuld worden. De PSD2 biedt geen mogelijkheid dit te voorkomen. Weet u wat een PSD2-aanbieder of profileringsbedrijf met deze informatie kan doen?

Misschien vindt u dit geen probleem. De consument geeft toch zelf toestemming? U hebt als organisatie een bijzondere verantwoordelijkheid om de persoonsgegevens van uw leden of geïnteresseerden te beschermen. Door uw ledenrekening(en) op te nemen in het register beschermt u uw achterban en biedt ze betere bescherming van hun privacy.