doelgroep

zorginstelling

Het verwerken van persoonsgegevens over gezondheid, is in beginsel verboden. Uit betalingen aan dienstverleners in de gezondheidszorg, patiëntenorganisaties, verzekeraars of uit eigen bijdragen kan een beeld over iemand gezondheid afgeleid worden. Zodra een consument gebruikt maakt van een PSD2-dienstverlener, kan een beeld over iemands gezondheid gevormd worden. De PSD2 biedt geen mogelijkheid dit te voorkomen. Weet u wat een PSD2-aanbieder of profileringsbedrijf met deze informatie kan doen? 

Misschien vindt u dit geen probleem. De consument geeft toch zelf toestemming? Mogelijk is uw organisatie in staat om de persoonsgegevens van uw leden, cliënten of patiënten te beschermen. Door uw rekening(en) op te nemen in het register beschermt u uw achterban en biedt ze betere bescherming van hun privacy.