achtergrond

Bijzondere persoonsgegevens in transacties

Betalingen van en naar personen zijn persoonsgegevens. Uit betaalgegevens kunnen bijzondere persoonsgegevens afgeleid worden. Bijzondere persoonsgegevens vragen om extra bescherming. De verwerking van de gegevens is verboden, tenzij sprake is van een wettelijke uitzondering Met het PSD2-me-niet-register willen we rekeninggegevens kunnen filteren van organisaties, waarvan de transactiedata als bijzondere persoonsgegevens aangemerkt moeten worden.

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Bijzondere persoonsgegevens zijn persoonsgegevens die duiden op:

 • ras of etnische afkomst,
 • politieke opvattingen,
 • religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of
 • het lidmaatschap van een vakbond blijken,
 • en verwerking van genetische gegevens,
 • biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of
 • gegevens over gezondheid, of
 • gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid

PSD2-me-niet-register en bijzondere persoonsgegevens

Waarschijnlijk kan het PSD2-me-niet-register niet alle gegevens filteren. Daarom zetten we het PSD2-me-niet-register in dit stadium zo op dat alleen rekeningnummers waar heel duidelijk uit blijkt dat deze op zichzelf al een bijzonder persoonsgegevens vormen, opgenomen worden.

Bijzondere persoonsgegevens zijn vaak 1-op-1 te verbinden aan organisaties. Dit heeft te maken met de manier waarop organisaties worden geregistreerd. Een selectie bij de Kamer van Koophandel leverde 2400 organisaties op die voldeden aan de Sbi codes en bijzondere persoonsgegevens van individuen verwerken.

Relevant zijn de transacties tussen de organisatie en de persoon. De ene keer is dat eenvoudig, denk aan het lidmaatschap van een vakvereniging. Een andere geven transactiedata geen directe informatie, maar kunnen een indictie geven waardoor profilering plaats kan vinden. Denk bijvoorbeeld aan de hoogte en frequentie van afrekeningen bij een apotheek (hoogte, frequentie). Andere bijzondere persoonsgegevens zijn (waarschijnlijk) niet of alleen na interpretatie als bijzonder persoonsgegeven te zien. De meest duidelijke categorie zijn rekeningnummers voor contributiebetalingen, lidmaatschapsbetalingen, donaties aan:

 • politieke partijen
 • vakverenigingen en vakbonden
 • verenigingen die actief zijn rondom seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • religieuze instellingen.