Overzicht Sbi codes Bijzondere rekeninghouders

Dit artikel bevat een lijst met SBI codes die horen bij organisaties die bijzondere persoonsgegevens verwerken. Zie het hoofdartikel over bijzondere persoonsgegevens wat deze codes betekenen en hoe ze benut kunnen worden om bijzondere persoonsgegevens te filteren.

Politieke opvattingen

 • 9492 Politieke organisaties
 • 7220? Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen [geldt voor beperkt aantal partijen waarschijnlijk]

Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen

 • 94911 Religieuze organisaties
 • 94919 Beleven, verdiepen en/of verbreiden van een levensbeschouwing niet zijnde een religie
 • 85599? Studiebegeleiding, vorming en onderwijs (rest) [af te leiden uit bepaalde trainingen en cursussen]

Lidmaatschap van een vakbond

 • 9411? Bedrijfs- en werkgeversorganisaties
 • 9420 Werknemersorganisaties

Gegevens over gezondheid

 • 86 Gezondheidszorg. Deze afdeling omvat de groepen: 
  • 861  Ziekenhuizen
  • 862 Medische en tandheelkundige praktijken
  • 869  paramedische praktijken en overige ambulante gezondheidszorg
 • 87 Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting. Deze afdeling omvat de groepen:
  • 871 Verpleeghuizen 
  • 872  Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten 
  • 873  Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten en verzorgingshuizen 
  • 879  Jeugdzorg en maatschappelijke opvang met overnachting
 • 4773 Apotheken

Onder deze code zijn patiëntenorganisaties niet terug te vinden. Bij de Patiëntenfederatie Nederland zijn ruim 200 patiëntenorganisaties aangesloten. Vaak kan je hen steunen met een gift.

Ras of etnische afkomst

 • Af te leiden uit gedrag zoals zender/ontvanger van bedragen, betalingen aan bepaalde organisaties

Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid

 • Af te leiden uit gedrag zoals zender/ontvanger van bedragen, betalingen aan bepaalde organisaties

Genetische gegevens

 • Niet uit transactiedata af te leiden

Biometrische gegevens

 • Niet uit transactiedata af te leiden