achtergrond

Gezocht ! IBANs

Uit betaalgegevens kunnen bijzondere persoonsgegevens afgeleid worden. Met het PSD2-me-niet-register willen we rekeninggegevens kunnen filteren van organisaties, waarvan de transactiedata als bijzondere persoonsgegevens aangemerkt moeten worden. Maar welke rekeningnummers zijn het die gefilterd moeten worden? Waar wordt het register mee gevuld?

We zoeken rekeningnummers!

Van organisaties waarvan transacties zonder twijfel als bijzonder persoonsgegeven aangemerkt moet worden hebben we een lijst gemaakt. De eerste versie van de lijst is hier te downloaden. Welke rekeningnummers zoeken we? Het gaat bijvoorbeeld om contributierekeningen en rekeningnummers om als particulier naar te doneren, van deze categorieën organisaties:

  • politieke partijen
  • vakverenigingen en vakbonden
  • verenigingen die actief zijn rondom seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
  • religieuze instellingen

Doneer een rekeningnummer!

Ken je het rekeningnummer van een relevante organisatie? Check eerst of we het nummer al hebben op deze lijst. Stuur het IBAN en BIC nummer in een mail met het rekeningnummer en naam van de organisatie naar martijn@privacyfirst.nl. Het rekeningnummer wordt dan opgenomen in de volgende versie van het register.

Verantwoording

  • De politieke partijen zijn overgenomen van het register op de site van de Kiesraad. De officiële naam en eventuele afkorting zijn opgenomen. In dit register staan alleen partijen die geregistreerd staan, partijen in oprichting of inmiddels ontbonden staan hier niet in vermeld. Zie voor een overzicht van deze organisaties deze wikipedia pagina over Politieke partijen in Nederland.
  • De vakbonden zijn overgenomen van wikipedia Lijst van vakbonden in Nederland op 30 maart 2020 en is mogelijk niet actueel.
  • De religieuze instellingen zijn overgenomen uit een bestand dat in het kader van dit project uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is verkregen en is mogelijk niet compleet.
  • De rekeningnummers zijn afkomstig van openbaar toegankelijke bronnen of zijn aangeleverd door vrijwilligers of personen uit de achterban. Vragen? Neem dan contact op via martijn@privacyfirst.nl.