doelgroep

politieke partij

Het verwerken van persoonsgegevens waar politieke opvattingen uit af te leiden zijn, is in beginsel verboden. Uit donaties, contributie of …

doelgroep

zorginstelling

Het verwerken van persoonsgegevens over gezondheid, is in beginsel verboden. Uit betalingen aan dienstverleners in de gezondheidszorg, patiëntenorganisaties, verzekeraars of …

doelgroep

vakbond

Het verwerken van persoonsgegevens waar het lidmaatschap van een vakbond uit blijkt, is in beginsel verboden. Uit contributie en overige …

doelgroep

religieuze organisatie

Het verwerken van persoonsgegevens waar religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen uit af te leiden zijn, is in beginsel verboden. Uit donaties, …

doelgroep

LHBT organisatie

Het verwerken van persoonsgegevens iets seksuele gedrag of seksuele gerichtheid uit blijkt, is in beginsel verboden. Uit betalingen aan belangenbehartigers, …

doelgroep

organisatie (overig)

Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is in beginsel verboden. Uit betalingen aan organisaties kan het lidmaatschap van een politieke partij, …