achtergrond

FAQs

Op deze pagina geven we antwoord op vragen die we ontvangen. Wil je ook een vraag stellen? Stuur dan een …

nieuws

Website is live!

Na een ontwerp- en bouwtraject van twee maanden is de website psd2meniet.nl live. Op de website is de kern van …

doelgroep

politieke partij

Het verwerken van persoonsgegevens waar politieke opvattingen uit af te leiden zijn, is in beginsel verboden. Uit donaties, contributie of …

doelgroep

zorginstelling

Het verwerken van persoonsgegevens over gezondheid, is in beginsel verboden. Uit betalingen aan dienstverleners in de gezondheidszorg, patiëntenorganisaties, verzekeraars of …

doelgroep

vakbond

Het verwerken van persoonsgegevens waar het lidmaatschap van een vakbond uit blijkt, is in beginsel verboden. Uit contributie en overige …

doelgroep

religieuze organisatie

Het verwerken van persoonsgegevens waar religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen uit af te leiden zijn, is in beginsel verboden. Uit donaties, …

doelgroep

LHBT organisatie

Het verwerken van persoonsgegevens iets seksuele gedrag of seksuele gerichtheid uit blijkt, is in beginsel verboden. Uit betalingen aan belangenbehartigers, …

doelgroep

organisatie (overig)

Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is in beginsel verboden. Uit betalingen aan organisaties kan het lidmaatschap van een politieke partij, …

nieuws

Over het project

Door de PSD2 (Payment Services Directive 2) ontstaan privacyrisico’s. Banken, fintechs en politici zeggen dat privacy in de PSD2 afdoende …

nieuws

PSD2 in Radar

Op 7 januari vertelden we bij het televisieprogramma Radar over PSD2. We maken ons grote zorgen over deze wet. De …